SYMPOSIUM 2021

Föredragshållare

Patric Willhelmsson

Indigosnoksuppfödare

Carl-Daniel Cregård

Trädpytonuppfödare

Jesper Agner Arnö

Vår ordförande