Andrea Ljung

Mitt intresse för artskydd och djur har funnits sedan barnsben. Jag är uppvuxen i södra Österrike och har vid många vandringar i Alperna fascinerats av bland annat smaragdödlor, huggormar och eskulapsnokar. Men mina barndomsminnen skiljer tyvärr från vad man ser vid en vandring idag. Den fauna som var vanlig i södra Österrike på 1970-talet har förändrats och många arter har blivit sällsynta.


Min fascination för djur gjorde att jag utbildade mig till veterinär i Wien. 2001 kom jag som forskarstuderande till Uppsala och där träffade jag min make. Under mina år i Sverige har jag arbetat för flera svenska myndigheter, med fokus på artskyddsfrågor. Jag bor på en gård på Falbygden i Västergötland som till min stora glädje har en etablerad population av skogsödlor. Maken blev biten av huggorm så vi vet att även dessa finns hos oss....


Jag kommer att berätta om handeln med CITES-listade djur och vilka fallgropar som finns vad gäller laglig bakgrund. Vad är det som gör att en art blir listad? Vad ska du tänka på om du åker till reptilmässan i Hamm och finns det arter där du ska hålla dig ifrån dem även om de finns både på djurparker och i handeln? Hur ska du resonera kring den legala bakgrunden för just dina djur eller de djur du kanske längtar efter att köpa?