Styrelsen

Jesper Agner Arnö

Ordförande

Daniel Palmqvist

Kassör

Kalle Wahlbäck

Sekreterare

Anders Johansson

 Exkursionsansvarig

Eric Sundman

Kommunikatör