Tomas Cedhagen

Sedan jag började intresserade mig för Sydöstasiens herpetofauna för 50-60 år sedan har många genomgripande idéer och metoder inom vetenskapen förändrats. Jag ger en överblick över Sydöstasiens herpetofauna i relation till kontinentaldrift och geologi, ekologi, fylogeni och molekylärbiologi. Sammanställningen baseras också på exempel med fotografier från resor och fältarbete i Sydöstasien.


Tomas Cedhagen, 2023-04-09(tidigare sekreterare i GHF; medgrundare av SHR; Fil. Dr. och docent i zoologi; pensionerad forskare (emeritus) vid Aarhus Universitet, Danmark med tjänst bland annat som föreståndare för institutionen för marin ekologi; lärare och direktör för ”The International M.Sc. & Ph.D. Programmes in Marine Sciences at Aarhus University”