Carl-Daniel Cregård

Carl-Daniel Cregård, är 41 år och har haft reptiler under större delen av mitt liv. Intresset har involverat ödlor (legun, varan, geckos), ormar (pyton, boa, crotalus och bitissläktet m.fl) och sköldpaddor (leopard och sporrsköldpaddor).


Under många år höll jag och avlade Panterkameleonter (Furcifer pardalis) i stor skala, vilket så småningom övergick i hållande och avlande av Gröna trädpyton (Morelia viridis).

De första kullarna av Gröna trädpyton kläckte jag vid 2008 med god utdelning. Sedan dess har mängden avelsdjur ökat och det brukar oftast bli ett par kullar varje säsong.


Föredraget kommer beröra naturligt habitat och utbredning hos gröna trädpyton. Kommersiell handel (djurens skick och mående). Artificiellt habitat och handhavande (fukt, värme, vatten, näring och vanliga sjukdomar). Djur för avel, parning, och lyckade kläckningar.