Onsala, Maj 2021

Årets första exkursion


Vi begav oss till Onsala rymdobservatorium med förhoppningen om att hitta sandödla och lövgroda.


Som ni ser på bilderna blev det en mycket lyckad exkursion!Stort tack till alla som dök upp!