Reptilmässa

4:e November 2023

Äntligen är GHF Mässan tillbaka i Göteborg. Nu i Nya lokaler!

(information in english below)


Efter flera års uppehåll är vi nu glada att kunna meddela att GHF Mässan är tillbaka och nu i mer centralt med bättre kommunikationer oavsett resesätt och nära till hotell och restauranger.
Adress:

Ebbe Lieberathsgatan 19

412 65 Göteborg

- Spårvagn till Varbergsgatan

- Goda parkeringsmöjligheter i närheten

- Mässan öppnar 10:00 och stänger 15:00

Utställare har tillgång från kl. 07:30

Entré: 0-5 år: Gratis

5-12 år: 50 kr

Vuxen: 100 kr

Entrén kan betalas kontant eller med Swish.

Medlemskap kan lösas på plats till 50% rabatt och gäller hela 2024, länk till hur du kan bli medlem i GHF.


Betalning på mässan?

Flera stora försäljare tar kortbetalningar, många av de svenska försäljarna tar Swishbetalningar men vi rekommenderar att man har kontanter som betalmedel också.

Priser på bord med mera:

Pris: 300:-/bord inkl. 1 medhjälpare per bord. El ingår i priset. Anmäl dig via formuläret nedan.


Några dagar efter bokningen skickas e-mail med bokningsbekräftelse. Om ni inte fått något e-mail titta i skräpkorgen. Annars kontakta oss på info@goteborgsherpetologiska.seHjälp efterlyses! Vi behöver er hjälp för att kunna genomföra mässan 4/11.

Vi som arrangörer söker er medlemmar som kan vara med och jobba på GHF-Mässan.

Det vi kan erbjuda i utbyte för att ni hjälper till under mässan och faktiskt möjliggör att mässan kan bli av är bland annat:

-Fri entré före alla andra och gott om tid att gå runt för egna affärer under dagen.

-Stötta föreningslivet, mässorna möjliggör aktiviteter i föreningen

-Frukost-lunch-fika

Frågor/Anmälan skickas till: info@goteborgsherpetologiska.se

Välkommen till GHF-Mässan!

______________________________________________________________________

Finally, the GHF Fair is back in Gothenburg. Now in new premises!

November 4th, 2023

After several years of hiatus, we are pleased to announce that the GHF-Fair is back, now in a more central location with better transportation options regardless of your travel method, close to hotels and restaurants., and close to hotels and restaurants.

Address:

Ebbe Lieberathsgatan 19

412 65 Gothenburg

* Tram to Varbergsgatan

* Good parking opportunities nearby

* The fair opens at 10:00 AM and closes at 3:00 PM

* Exhibitors have access from 7:30 AM

Entrance:

0-5 years: Free

5-12 years: 50 SEK

Adults: 100 SEK

Entrance can be paid in cash or with Swish.

Membership can be obtained on-site at a 50% discount and is valid throughout 2024. Link to how you can become a member of GHF: https://goteborgsherpetologiska.se/om/

Payment at the fair? Several major vendors accept card payments, many of the Swedish vendors accept Swish payments, but we recommend having cash as well.

Prices for tables and more:

Price: 300 SEK/table including 1 assistant per table. Electricity is included in the price.

Register via the form: https://goteborgsherpetologiska.se/m-ssa

A few days after booking, an email with a booking confirmation will be sent. If you haven't received an email, check your spam folder. Otherwise, contact us at info@goteborgsherpetologiska.se.

Help Wanted! We're in need of assistance to carry out the fair on 4/11.

As organizers, we're reaching out to our members who can join and work at the GHF-Fair.

In exchange for your help during the fair, which actually makes the fair possible, we can offer:

* Early access and plenty of time to explore the fair for your own shopping before everyone else.

* Support the association's activities; the fairs enable our association's initiatives.

* Breakfast-lunch-coffee

Questions/Registration can be sent to: info@goteborgsherpetologiska.se

Welcome to the GHF-Fair!

Bordsbokning

På grund av stor efterfrågan öppnar vi upp ytterligare ett rum och klämmer in några utställare till, först till kvarn!

Anmäl dig via formuläret till höger.


Pris: 300:-/bord inkl. 1 medhjälpare per bokning.

El ingår i priset.


Swisha anmälningsavgiften till: 123 29 57 082

Eller betala in via plusgiro: 41 44 54 - 9


Märk betalningen med "bordsbokning".

 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nej
 
Ja
Nej
 
 


Mässregler GHF

Arrangören förbehåller sig rätten att avvisa försäljare som bryter mot nedanstående regler.
- Inga vildfångade djur får säljas på mässan.
- Alla säljare är skyldiga att lämna information om djurets skötsel etc. i enlighet med 3 kap. § 3, Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2014:17) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby (saknr. L80).
- Säljaren är skyldig att vid försäljning överlämna uppfödarintyg på djuret där det framgår följande uppgifter:
         - Vetenskapligt namn på djuret, samt trivialnamn (om det finns på svenska).
         - Kontaktuppgifter till säljare och evt. uppfödare.
         - Födelsedatum.
         - Kön.
         - Datum för överlåtelse.
         - Ev. listning av djuret (exv. CITES-listning).
Djur som är uppenbart stressade eller visar kliniska tecken på sjukdom ska tas bort från bordet och placeras så de inte störs av besökare.
All form av onödig hantering av djur utanför behållaren/burken under mässans gång är förbjuden.
Alla djur ska hållas i lämpliga enskilda förvaringsbehållare.
Förvaringsbehållaren får endast ha insyn från en sida.
Djuren ska kunna vända sig utan problem samt vila i normal kroppsställning. Behållarens kortaste sida eller minsta diameter ska åtminstone motsvara 1,5 ggr längden (nos-kloak) för ödlor och amfibier, 0,3 ggr längden (nos-svans spets) för ormar, och 2 ggr längden på ryggskölden (carapax längden) för sköldpaddor. Höjden ska vara anpassad till artens storlek.
Förvaringsbehållaren ska innehålla någon form av gömställe, och vara anpassat till arten med hänseende till luftfuktighet, temperatur och levnadssätt (exv. helakvatiska djur ska hållas akvatiskt, halvakvatiska djur på halvfuktigt substrat, övriga djur ska ha för arten lämpligt substrat och inredning.)

Djuren får inte utsättas för temperaturer eller luftfuktighet som kraftigt avviker från deras föredragna preferenser.
Det är strängt förbjudet att skaka eller knacka på djurens behållare.
Inga pälsdjur är tillåtna i lokalen.


Giftiga reptiler får endast säljas på anvisad plats i lokalen.
Giftiga reptiler ska vara individuellt paketerade och förvaras i en sluten monter/behållare som ej kan öppnas av mässbesökare (öppnas från utställarens sida av bordet).
Behållaren ska vara väl märkt med ordet "GIFT" samt vetenskapligt artnamn och naturligt utbredningsområde.
Giftiga djur får endast säljas av och till myndiga personer.
Venomoider är inte tillåtna på mässan.


För Cites-B-listade djur, samt djur som finns upptagna på artskyddsförordningen skall ett härstamningsintyg skickas med som dokumentation. Härstamningsintyget skall innehålla information om:

         - Vetenskapligt namn på djuret, samt trivialnamn (om det finns på svenska).
         - Kontaktuppgifter till säljare samt uppfödare.
         - Födelsedatum.
         - Kön.

         - Information om föräldradjurens härkomst
         - Datum för överlåtelse.
         - Ev. listning av djuret (exv. CITES-listning).


Cites-A-listade djur skall åtföljas av ett, av Jordbruksverket (eller motsvarande internationell myndighet) utfärdat intyg som undantar det aktuella djuret från förbud mot kommersiella aktiviteter.


Sålda/inköpta djur får EJ bäras runt på mässan i onödan. Försäljaren skall erbjuda köparen att lämna kvar sitt nyinköpta djur hos försäljaren tills köparen lämnar mässan. Alternativt skall nyinköpta djur lämnas in i djurförvaringen som mässarrangören tillhandahåller. Det är försäljarens/utställarens ansvar att informera köparen om detta.